SC Wirework โรงงานผลิตและจำหน่าย 1. ลวดตาข่าย ตาข่ายถัก ตาข่ายทอ ตาข่ายยืด ตาข่ายบ้าน ตาข่ายข้าวหลามตัด (chain link fencing)  2. ตะแกรง ตะแกรงสาน ตะแกรงหยิก ตะแกรงตัวหนอน ตะแกรงสี่เหลี่ยม (crimped wire mesh)  3. ตะแกรงสแตนเลส (sus crimped wire mesh)  4. ตะแกรงอาร์ค ตะแกรงเชื่อม ลวดเชื่อม ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม (wire mesh)  5. ตะแกรงฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีกสแตนเลส (expanded metal sheet)  6. ตาข่ายสำเร็จรูป ตาข่ายหกเหลี่ยม ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป (hexagonal wire net)  7. ตาข่ายสี่เหลี่ยม กรงไก่ ตะแกรงกรงไก่ ตาข่ายกรงไก่ ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (welded wire mesh)  8. ตาข่ายพีวีซี ตะแกรงพีวีซี ลวดชุบพีวีซี ตะแกรงเคลื่อบพีวีซี (rigid PVC coated iron wire)  9. ลวด ลวดชุบสังกะสี ลวดชุยกาววาไนซ์ (galvanized iron wire)  10. ลวดหนาม (barbed wire)  11. ลวดหนามหีบเพลง (razor barbed wire) 12. รั้วไวร์เมช รั้วตะแกรงสำเร็จรูป รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วสำเร็จรูป รั้วตะแกรงอาร์ค รั้วไวร์เมชสำเร็จรูป รั้วโรงงาน รั้วทางด่วน รั้วทางรถไฟ รั้วสนามกีฬา (Wire Mesh Fencing)
logo_alex_dillinger

SCwirework

 

ผู้ผลิตและจำหน่าย .. ลวดตาข่าย ลวดทอ
 ลวดตะแกรง ตะแกรงสาน ตะแกรงอาร์ค
ตะแกรงสแตนเลส ตาข่ายพีวีซี ตะแกรงฉีก ตาข่ายสำเร็จรูป ตะแกรงสำเร็จรูป กรงไก่
            ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม
         ลวดหนามหีบเพลง รั้วไวร์เมช
     รับประกันราคาโรงงานและคุณภาพ

ลวดเกลียว  เกลียวลวด

  ( Spring Wire )

     ( Helicoil Wire )

คุณลักษณะของลวดเกลียว SCwirework

 

   - ผลิตได้ทั้งจาก ลวดดำ / ลวดชุบกาววาไนซ์(สังกะสี) / สเตนเลส

   - ผลิตได้ตามสั่ง ทั้ง ขนาดของลวด และ ความยาว

 

แนะนำการใช้งาน

   * ใช้ประกอบกับตะแกรงอาร์ค เพื่อทำเป็นกล่องตะแกรง

     ตะกร้าไวร์เมช   กล่องเกเบี้ยน

   * ใช้ลวดเกลียว แทนการเชื่อมระหว่างแผ่นตะแกรง

   * ติดตั้งง่าย  สะดวก

   * ใช้ในงานดีไซน์  งานตกแต่ง  งานก่อสร้าง ฯลฯ

10630684_808580312535491_6867021008832561297_o
10805742_808580729202116_8720559639862671647_n