SC Wirework โรงงานผลิตและจำหน่าย 1. ลวดตาข่าย ตาข่ายถัก ตาข่ายทอ ตาข่ายยืด ตาข่ายบ้าน ตาข่ายข้าวหลามตัด (chain link fencing)  2. ตะแกรง ตะแกรงสาน ตะแกรงหยิก ตะแกรงตัวหนอน ตะแกรงสี่เหลี่ยม (crimped wire mesh)  3. ตะแกรงสแตนเลส (sus crimped wire mesh)  4. ตะแกรงอาร์ค ตะแกรงเชื่อม ลวดเชื่อม ตะแกรงสแตนเลสเชื่อม (wire mesh)  5. ตะแกรงฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงฉีกสแตนเลส (expanded metal sheet)  6. ตาข่ายสำเร็จรูป ตาข่ายหกเหลี่ยม ตาข่ายหกเหลี่ยมสำเร็จรูป (hexagonal wire net)  7. ตาข่ายสี่เหลี่ยม กรงไก่ ตะแกรงกรงไก่ ตาข่ายกรงไก่ ตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป (welded wire mesh)  8. ตาข่ายพีวีซี ตะแกรงพีวีซี ลวดชุบพีวีซี ตะแกรงเคลื่อบพีวีซี (rigid PVC coated iron wire)  9. ลวด ลวดชุบสังกะสี ลวดชุยกาววาไนซ์ (galvanized iron wire)  10. ลวดหนาม (barbed wire)  11. ลวดหนามหีบเพลง (razor barbed wire) 12. รั้วไวร์เมช รั้วตะแกรงสำเร็จรูป รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วสำเร็จรูป รั้วตะแกรงอาร์ค รั้วไวร์เมชสำเร็จรูป รั้วโรงงาน รั้วทางด่วน รั้วทางรถไฟ รั้วสนามกีฬา (Wire Mesh Fencing)
logo_alex_dillinger

SCwirework

 

ผู้ผลิตและจำหน่าย .. ลวดตาข่าย ลวดทอ
 ลวดตะแกรง ตะแกรงสาน ตะแกรงอาร์ค
ตะแกรงสแตนเลส ตาข่ายพีวีซี ตะแกรงฉีก ตาข่ายสำเร็จรูป ตะแกรงสำเร็จรูป กรงไก่
            ลวดชุบสังกะสี ลวดหนาม
         ลวดหนามหีบเพลง รั้วไวร์เมช
     รับประกันราคาโรงงานและคุณภาพ
ตะแกรงอาร์ค,ตะแกรงเชื่อม,ลวดตะแกรง,ตะแกรง,ไวร์เมช,ลวดเชื่อม,เหล็กอาร์ค,เหล็กเชื่อม,wiremesh,ตะแกรงสแตนเลส,สแตนเลสอาร์ค,สแตนเลสเชื่อม
photo 1(1)
photo 3(4)
14
photo 4(2)
1486832
photo 4(7)
photo 1(2)
welded-wire-mesh
photo 1
10630684_808580312535491_6867021008832561297_o
photo 5(1)

สินค้าขายดี !!!

ตะแกรงอาร์ค (Wire mesh)
    รั้วไวร์เมช (Wire Mesh Fencing)

ตะแกรงกรงไก่

ตาข่ายสี่เหลียมสำเร็จรูป

ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนาม

รั้วไวร์เมช,รั้วสำเร็จรูป,รั้วตะแกรง,รั้วตะแกรงเหล็ก,รั้วตะแกรงสำเร็จรูป,รั้วตะแกรงอาร์ค,รั้วตะแกรงเชื่อม,รั้วโรงงาน,รั้วทางด่วน,รั้วทางรถไฟ,wire mesh fence,wire mesh fencing,scwirework

SCwirework..รั้วไวร์เมช